Изменения в Стандарте государственной услу «Таможенная очистка товаров»
Размещено: 18 февраля 2019 18:55 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 87
Изменения в Стандарте государственной услуги «Таможенная очистка товаров»        В рамках совершенствования таможенного администрирования и в связи с внедрением в 2018 году электронного декларирования внесены изменения и дополнения в стандарт государственной услуги «Таможенная очистка товаров» (далее – Стандарт).               В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 1117 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 284 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов Республики Казахстан» новой нормой Стандарта определено, что прием декларации на товары (ДТ) и выдача результата государственной услуги осуществляется в информационной системе (ИС) «Астана-1».    …

«Тауарларды кедендік тазарту» Мемлекеттік қызметтер стандартына өзгерту
Размещено: 18 февраля 2019 18:53 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 72
«Тауарларды кедендік тазарту» Мемлекеттік қызметтер стандартына өзгерту    Кедендік әкімшелендіруді жетілдіру аясында және 2018 жылы электрондық декларациялауды енгізуге байланыста «Тауарларды кедендік тазарту» Мемлекеттік қызметтер стандартына (әрі қарай-стандарт)  өзгертулер  және толықтырулар енгізілді.    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №284 бұйрығына өзгертулер және толықтырулар енгізу туралы» №1117 бұйрығына сәйкес, Стандарттың жаңа ережесінде, тауарлар декларациясын (ТД)  қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер нәтижесін беру «Астана-1» ақпараттық жүйесінде (АЖ)  жүзеге асырылады.    «Тауарларды кедендік тазарту» Мемлекеттік…

Регистрация налогоплательщиков, осуществляющие отдельные виды деятельности, а именно, организация обменных операций с наличной иностранной валюты.
Размещено: 18 февраля 2019 18:33 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 139
Регистрация налогоплательщиков,осуществляющие отдельные виды деятельности,а именно, организация обменных операцийс наличной иностранной валюты.В рамках налогового администрирования организаций обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых уполномоченными организациями, в пункт 1 статьи 88 Налогового Кодекса Республики Казахстан внесены изменения, а именно, добавлен подпункт 9), согласно которому организация обменных операции с наличной иностранной валютой, осуществляемая уполномоченными организациями, указанными в подпункте 5) статьи 543 настоящего Кодекса; подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.Организацией обменных операций с наличной иностранной валютой является уполномоченная организация, то есть это юридическое лицо Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой и которое осуществляет свою деятельность…

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды жүзеге асыратын ұйымдарды жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу.
Размещено: 18 февраля 2019 18:32 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 67
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды жүзеге асыратын ұйымдарды жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратынсалық төлеушi ретінде тіркеу.Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды жүзеге асыратын уәкілетті ұйымдарды салықтық әкімшілендіру шеңберінде Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 88 бабының 1 тармағына өзгерістер еңгізілді, яғни, 9) тармақшасы қосылды, осыған сәйкес Салық кодекстің 543-бабының 5) тармақшасында аталғандай уәкілетті ұйымдар жүзеге асыратын қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жатады.Ұлттық Банкпен берілген лицензияға сәйкес өз қызметін жүзеге асыратын және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру негізгі қызметі болып табылатын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы яғни қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды жүзеге асыратын уәкілетті мекеме болып табылады.Сонымен…

Құрметті салық төлеушілер! Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірстер Департаменті салық есептілігін тапсыру мерзімі жақындағанын еске салады.
Размещено: 15 февраля 2019 11:32 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 71
Құрметті салық төлеушілер!Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірстер Департаменті салық есептілігін тапсыру мерзімі жақындағанын еске салады.2019 жылдың ақпан айында келесі Декларациялар тапсыры қажет екенін еске салады.14-ақпан:- бонустық комерциялық декларациянв төлеу мерзімі  егерде 2018 жылдың желтоқсан айында болған жағдайда 510.00  нысан15-ақпан:- Резиденттің табысына салынатын төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша есебі 2018 жылдың 4 тоқсанына 101.03 нысаны- Жеке табыс салығы және әлеуметтік  салық бойынша декларация 2018 жылдың 4 тоқсанына 200.00, 210.00 нысаны-  ҚҚС деларациясы 2018 жылдың 4 тоқсанына, 300.00 нысаны-  Акциз бойынша декларация  және Құрылымдық бөлімше немесе салық салуға байланысты объектілер үшін акциз салық есебі  2018 жылдың желтоқсан айына 400.00, 421.00 нысаны-Роялти бойынша, өндіру бонусы бойынша, өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі бойынша, өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша…

Уважаемые налогоплательщики! ДГД по г.Астана, напоминает о приближении сроков сдачи налоговой отчетности.
Размещено: 15 февраля 2019 11:30 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 77
Уважаемые налогоплательщики!ДГД по г.Астана, напоминает о приближении сроков сдачи налоговой отчетности.Напоминаем, что в феврале 2019г., должны быть предоставлены следующие  Декларации:14- Февраля:•    Декларация по бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в декабре 2018 года 15-Февраля:•    Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты за 4 квартал 2018 года по ф.101.03•    Декларация по ИПН и социальному налогу за 4 квартал 2018 года по ф. 200.00, 210.00•    Декларация по НДС за 4 квартал 2018 года по ф. 300.00•    Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за декабрь 2018 года по ф. 400.00, 421.00•    Декларация по роялти, по бонусу добычи (по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту…

Сіздің назарларыңызға, Астанада 01.10.2018 жылдан бастап экстерриториялық принципі жұмыс жасайды.
Размещено: 15 февраля 2019 11:19 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 67
Сіздің назарларыңызға, Астанада 01.10.2018 жылдан бастап экстерриториялық принципі  жұмыс жасайды.Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті келесіні хабарлайды мемлекеттік қызмет көрсету қызметін қысқарту және оңтайландыру мақсатында пилоттық жоба жүзеге асырылды.  Мемлекеттік қызметтік қызметті экстерриториялық принципі  бойынша қызмет алушының тұрғылықты жері бойынша байланыстыру болмауды яғни қызметті кез келген мемлекеттік кірістер органдарынан алуға мүмкіндік береді. Экстерриториялық принципі қажеттілігі жоғары болу себебінен  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасында барлық аумағында тұрақты түрде экстерриториялық принципі бойынша қызмет көрсетуді  туралы шешім қабылданды.Келесі қызмет түрлері Экстерриториялық принципі бойынша мемлекеттік қызметті алу үшін келесі қызмет түрлері таңдалған:1.    Жеке практикамен айналысатын адам ретiнде тiркеу есебiне қою2.   …

К вашему вниманию, в столице с 01.10.2018г. действует экстерриториальный принцип.
Размещено: 15 февраля 2019 11:17 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 62
К вашему вниманию, в столице с 01.10.2018г. действует экстерриториальный принцип.       Департамент государственных доходов по г.Астана сообщает, что в целях оптимизации и упрощения процедур получения государственных услуг, запущен пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг.Экстерриториальный принцип оказания услуг предусматривает отсутствие привязки услугополучателя к месту регистрационного учета, т.е. возможность получения услуг в любом органе государственных доходов. В связи с положительным результатом реализации и востребованностью экстерриториальности, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан было принято решение оказывать услуги на постоянной основе на всей территории Республики Казахстан по экстерриториальному принципу.       Для возможного обращения за получением государственной услуги в рамках пилотного проекта по экстерриториальному принципу…

"Переход на всеобщее декларирование" в 2020 году.
Размещено: 15 февраля 2019 10:08 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 54
"Переход на всеобщее декларирование" в 2020 году.Департамент государственных доходов по г.Астана принял участие в заседании круглого стола на тему "Переход на всеобщее декларирование" в 2020 году. Участники данного мероприятия - американский специалист из Оклахомы Dorothy Dotty Stout Carson, менеджер CPA аудиторской компании "Hogan Taylor", представители Комитета государственных доходов МФ РК, аудиторского сообщества, преподаватели ВУЗов, и главные бухгалтера крупных учреждений – обсудили опыт США, вопросы, связанные с предстоящим декларированием.Также обсудили вопросы о представлении декларации по индивидуальному подоходному налогу студентами, получающими стипендии ВУЗов иностранных государств, об избежании двойного налогообложения.Стоит отметить, что в Штатах налоговую декларацию заполняют весьма добросовестно. Наёмные работники исполняют налоговые обязательства самостоятельно, в том числе и по заполнению, представлению деклараций. Наследуемое имущество облагается значительными…

2020 жылы «Жалпыға бірдей декларациялауға көшу».
Размещено: 15 февраля 2019 10:07 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 60
2020 жылы «Жалпыға бірдей декларациялауға көшу».Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2020 жылы «Жалпыға бірдей декларациялауға көшу» тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысына қатысты.Аталған іс-шараға қатысушылар - Оклахомадан американдық маман Dorothy Dotty Stout Carson, «Hogan Taylor» аудиторлық компаниясының CPA менеджері, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің, аудиторлық қауымдастықтың өкілдері, ЖОО оқытушылары және ірі мекемелердің бас бухгалтерлері - АҚШ тәжірибесін, алдағы декларациялауға байланысты мәселелерді талқылады.Сондай-ақ, шетел мемлекеттерінің жоғары оқу орындарының шәкіртақысын алатын студенттердің жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру туралы, қосарланған салық салуды болдырмау туралы мәселелер талқыланды.Айта кету керек, Штаттарда салық декларациясын адал толтырады. Жалдамалы қызметкерлер салық міндеттемелерін дербес орындайды, оның ішінде декларацияларды толтыру, табыс ету бойынша да. Жылжымайтын мүлікке елеулі…

Кто онлайн