«Государственный бюджет столицы на 1 апреля 2019 года исполнен на 104,1%»
Размещено: 16 апреля 2019 12:23 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 50
   «Государственный бюджет столицы на 1 апреля 2019 года исполнен на 104,1%»            Положительная динамика социально-экономических показателей города и новые подходы по налоговому администрированию позволяют столице занимать лидирующее положение по обеспечению темпов роста государственного бюджета, так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 128,4%, из них по республиканскому бюджету-134,9%, по местному бюджету-106,5%.          План доходной части бюджета г. Астана на 1 апреля 2019 года обеспечен в размере 291,9 млрд. тенге или план исполнен на 104,1%.   Департамент государственных доходов по г.Астана

«2019 жылдың 1 сәуір астананың Мемлекеттік бюджеті 104,1% орындалды»
Размещено: 16 апреля 2019 12:23 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 22
   «2019 жылдың 1 сәуір астананың Мемлекеттік бюджеті 104,1% орындалды»   Қаланың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің оң серпіні және салықтық әкімшілендіру бойынша жаңа тәсілдер елордаға мемлекеттік бюджеттің өсу қарқынын қамтамассыз ету бойынша жетекші орынға ие болуға мүмкіндік береді, осылайша өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 128,4%-ды құрады, оның ішінде республикалық бюджет бойынша -134,9%-ды, жергілікті бюджет бойынша -106,5%-ды құрады. 2019 жылдың 1 сәуір жағдайына Астана қаласының кіріс бөлігі бюджетінің жоспары 291,9 млрд. тенге мөлшерінде қамтамассыз етілді немесе жоспар 104,1%-ға орындалды.   Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Применение мер таможенного контроля при ввозе товаров
Размещено: 16 апреля 2019 12:19 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 25
  Применение мер таможенного контроля при ввозе товаров            Таможенный контроль является одним из средств реализации таможенной политики государства на сегодняшний день. В практической деятельности таможенных органов все виды, формы и методы таможенного контроля находится в тесной взаимосвязи. Правовые системы в рамках которых создавался и развивался таможенный контроль,  оказали самое непосредственное влияние на его развитие. Важнейшим принципом осуществления таможенного контроля различие государственных систем является формирование в отношениях между государствами международно-правовых обычаев, способствующих упрощению процедуры таможенного контроля, а также имеет большое значение в борьбе с контрабандой товаров и транспортных средств.          Целью в развитии материально-технической базы таможенных органов в РК и околотаможенной инфраструктуры является обеспечение четкого функционирования…

Тауарды енгізу кезінде кедендік бақылау шараларын қолдану
Размещено: 16 апреля 2019 12:19 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 21
  Тауарды енгізу кезінде кедендік бақылау шараларын қолдану            Бүгінгі таңда мемлекеттің кедендік саясатын іске асырудағы құралдың бірі болып кедендік бақылау болып табылады. Кеден органдарының тәжірибесінде кедендік бақылау тәсілдері, түрлері, нысандары өз ара тығыз қарым-қатынаста. Кедендік бақылаудың құрылып өркендеуінің құқықтық жүйе шебі оның дамуына тікелей әсер етті. Кедендік бақылауды іске асырудағы негізгі қағида кедендік бақылау рәсімдерін жеңілдетуді көздейтін мемлекеттер арасында халықаралық-құқықтық салтты қалыптастыру болып табылады, сонымен қатар тауар және көлік құралдарының контрабандасымен күресте маңызы мол.           Қазақстан Республикасының кеден органдарының материалды- техникалық базасының және кеден жанындағы инфоқұрылымның қалыптасу мақсаты кеден органдарының қызметін дамыту болып табылады. Даму мақсаты кеден органдарының материалдық-техникалық қорын күшейту…

Дипломатическая почта и консульская вализа
Размещено: 16 апреля 2019 12:11 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 18
                               Дипломатическая почта и консульская вализа   В соответствии со статьей 384 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» дипломатическая почта и консульская вализа иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории Республики Казахстан перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза дипломатическими и консульскими курьерами.          Указанные дипломатические и консульские курьеры должны быть снабжены курьерским листом либо иным заменяющим его официальным документом, в котором указываются их статус и количество мест, составляющих дипломатическую почту и консульскую вализу. Курьерский лист либо иной заменяющий его официальный документ подписывается и…

Дипломатиялық пошта және консулдық вализа
Размещено: 16 апреля 2019 12:10 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 21
  Дипломатиялық пошта және консулдық вализа   Қазақстан Республикасының «ҚР кедендік реттеу туралы» Кодексінің 384 бабына сәйкес ҚР аймағында орналасқан консулдық мекемелер мен шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің дипломатиялық пошталары және консулдық вализалары Евразиялық экономикалық одақ кедендік шекарасы арқылы дипломатиялық және консулдық курьерлермен тасымалданады.            Аталмыш дипломатиялық және консулдық курьерлер арнайы курьердік парақша немесе басқа ресми құжатпен қамтылуға тиіс, онда курьердің мәртебесі және дипломатиялық пошта, консулдық вализа болып табылатын орындар саны көрсетіледі. Курьердік парақша немесе оны алмастыратын ресми құжатқа қол қойылып, дипломатиялық пошта, консулдық вализа жолдаушы мекеме мөрімен бекітіледі.          Сонымен, курьердік парақша немесе оны алмастыратын ресми құжатта дипломатиялық және консулдық курьер түрінде көрсетіліп шынайы…

«Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны»
Размещено: 16 апреля 2019 12:03 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 18
  «Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны»     В соответствии с таможенным  законодательством Республики Казахстан для помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории СЭЗ «Астана – новый город» (СЭЗ) определены особые условия.        Основное условие заключается в том, что товары, заявленные для помещения под таможенную процедуру СТЗ, размещаются и используются резидентами (участниками, субъектами) СЭЗ на территории СЭЗ в целях осуществления предпринимательской и иной деятельности в соответствии с договором об осуществлении деятельности на территории СЭЗ, а также в иных целях, определенных законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах. Под таможенную процедуру СТЗ помещаются как иностранные товары, так и товары Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом товары ЕАЭС помещаются под таможенную…

«Тауарларды еркін кедендік аймағы кедендік рәсімімен орналастыру шарттары»
Размещено: 16 апреля 2019 12:02 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 22
  «Тауарларды еркін кедендік аймағы кедендік рәсімімен орналастыру шарттары»   Қазақстан Республикасы кеден заңнамасына сәйкес, «Астана – жаңа қала» АЭА (АЭА) аумағына тауарларды еркін кедендік аймағы (ЕКА)  кедендік рәсіміне орналастыру үшін айрықша шарты айқындалған. Негізгі шарты болып, ЕКА кедендік рәсімге орналастырылған тауарлар,  резиденттердің (қатысушылардың, субъектілердің) АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру туралы келісімге сәйкес, кәсіпкерлік және өзге де қызметті жүзеге асыруы мақсаттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасында айқындалған өзге де мақсаттарда, тауарлардың АЭА резиденттерінің АЭА аумағына қойылады және  АЭА аумағында пайдалануға арналады. ЕКА кедендік рәсіміне шетел тауарларымен қатар, Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) тауарлары орналастырылады. Сонымен ЕКА кедендік рәсіміне орналастыру міндеті АЭА объектісіне әкелінетін ЕАЭО тауаралары-өңдеу үшін қажетті…

Салық төлеушілерге ашық есік күні өткізілді
Размещено: 16 апреля 2019 11:58 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 19
  Салық төлеушілерге ашық есік күні өткізілді   Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасында 2019 жылғы  11 сәуір күні Қазақстан Республикасының Президенті                                         Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауының және «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының іске асырылуын жария ету шеңберінде  салық  заңнамаларын түсіндіру бойынша  салық төлеушілерге ашық есік күні өткізілді. Іс-шараға 39 салық төлеуші қатысты. Салық төлеушілерден келесі сұрақтар қойылды. -         Онлайн тәртібінде атқару және көрсету фиксациялы бақылау-кассалық…

Проведен день открытых дверей для налогоплательщиков
Размещено: 16 апреля 2019 11:58 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 19
  Проведен день открытых дверей для налогоплательщиков   В управлении государственных доходов по Сарыаркинскому району                  Департамента государственных доходов по городу Астана 11 апреля                    2019 года в рамках освещения реализации Послания Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и Плана нации – «100 конкретных шагов» проведен день открытых дверей для налогоплательщиков по разъяснению норм налогового законодательства.  В мероприятии приняли участие 39 налогоплательщиков.    Налогоплательщиками были заданы следующие вопросы: -         Регистрация контрольно-кассовых машин с функцией…

Құрметті салық төлеушілер!
Размещено: 16 апреля 2019 11:54 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 23
  Құрметті салық төлеушілер!                  Астана қаласы Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кіріс Басқрмасы Салық кодексінің 96-бабы 2-тармағының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес салық органдарының камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны салық төлеуші (салық агенті) алған күннен кейін 30 жұмыс күн  ішінде орындауы қажет(түбіртек).                Салық төлеуші (салық агенті) салық органдарының камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны келесі жағдайларда орындалды деп есептеледі:                Хабарламада көрсетілген бұзушылықтар туралы келісілген жағдайда - салық төлеушінің (салық агентінің) анықталған бұзушылықтарды келесі жолмен орындалады: -салық органдарында…

Кто онлайн