Как правительство и Нацбанк будут координироровать макроэкономическую политику
Размещено: 27 марта 2019 09:49 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 38
Правительство РК и Национальный банк заключили Соглашение, направленное на координацию мер макроэкономической политики на 2019 год,…

Объем валового регионального продукта вырос до 2 триллионов в Алматинской области
Размещено: 27 марта 2019 09:47 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 45
В Алматинской области объем валового регионального продукта вырос до двух триллионов, …

Среднемесячная зарплата казахстанцев в IV квартале 2018 года увеличилась на 7,5%
Размещено: 27 марта 2019 09:44 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 44
В Казахстане среднемесячная заработная плата каждого работающего казахстанца в октябре-декабре 2018 года составляла в среднем 176,1 тысячи тенге, что на 7,5% больше, чем годом ранее,…

Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе
Размещено: 26 марта 2019 15:56 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 29
Порядок предоставления сведений  об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе   Налоговый орган на основании запроса о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, предоставляет такие сведения в органы юстиции - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса, а также другим государственным органам и (или) лицам, предоставление которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан, налогоплательщику - не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса. Запрос и предоставление вышеуказанным лицам, сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, осуществляется в электронной форме. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, формируются в порядке, определенном уполномоченным органом. При выезде из Республики Казахстан на постоянное место жительства физического лица,…

Карнет АТА кітапшасы
Размещено: 26 марта 2019 11:31 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 30
Карнет АТА кітапшасы   Халықаралық сауда палатасы (WATAC, Париж) Уақытша әкелу туралы конвенцияға (Ыстамбұл, 1990 жыл) барлық қатысушы мемлекеттердің назарына Қазақстан Республикасы 2017 жылғы 1 сәуірден бастап 77-ші және Уақытша әкелу туралы конвенциясының толық қанды қатысушысы болатынын жеткізді. Мемлекеттік кірістер органы Конвенцияның ережелерін іске асыру бойынша жұмысты ұйымдастыру мақсатында Комитет Конвенцияның ережелерін қолдану және карнет АТА кітапшасын толтыру тәртібі бойынша әдістемелік ұсынымды әзірледі. Қазақстан Республикасында кепілдік беруші және беруші ассоциация ретінде «Атамекен» Сыртқы сауда Ұлттық палатасы танылды. Карнет АТА ұстаушылар Конвенция ережелерінің талаптары сақталмаған кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша талап Сыртқы сауда палатасының атына қойылады. Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының карнет АТА кітапшасының «мемлекеттік және орыс тілінде» аудармасын талап етуі мүмкін екендігін қосымша…

Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы
Размещено: 26 марта 2019 11:31 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 25
Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Салық Кодексінің нормаларын түсіндіру бойынша ағымдағы жылдың 5 наурыз күні Сарыарқа аудандық кірістер басқарма қызметкерлері «Онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануға міндетті салық төлеушілер» атты тақырыбында Сарыарқа ауданының базар, сауда-орталықтары өкілдері арасында  түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Іс-шараға базар,сауда-орталықтары және техникалық қызмет көрсету орталықтарының 20 –ға жуық өкілдері қатысты. Семинарда туындаған қатысушылардың сұрақтарына дәйекті жауаптар берілді.

Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі
Размещено: 26 марта 2019 11:31 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 16
Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі   Салық органдарында есепке алынып және жүргізіліп отырылатын салық төлеушілердің берешектерінің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді беру тұлғалардың сұрау салу негізінде атқарылады..Мұндай мәліметтерді әділет органдарына, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында берілуі көзделген басқа да мемлекеттік органдарға - сұрау келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі. Ал салық төлеушілерге - сұрау салу келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тұлғаларға салық органында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді сұрау салу және ұсыну электрондық нысанда жүзеге асырылады. Есепке алу салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қалыптастырылады. Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлға немесе…

Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по городу Астана
Размещено: 26 марта 2019 11:31 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 21
Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по городу Астана, в целях разьяснения  норм Налогового Кодекса 5 марта текущего года должностными лицами Управления государственных доходов по Сарыаркинскому району были проведены семинары разьяснительного характера на тему: «Предпринимательская деятельность для налогоплательщиков, обязанность применять Онлайн контрольно-кассовые машины» среди Рынков и торговых домов по Сарыаркинскому району. В мероприятии приняли участие 20 представителей торговых домов, рынков и представители центра технического обслуживания . По итогам семинара были представлены ответы на возникшие вопросы.

Книжки карнет АТА
Размещено: 26 марта 2019 11:08 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 32
Книжки карнет АТА              Международная торговая палата (WATAC, Париж) информировала всех государств – участников Конвенции о временном ввозе (Стамбул, 1990 год) о том, что Республика Казахстан с 1 апреля 2017 года становится 77-м и полноправным участником Конвенции о временном ввозе.          В целях организации работы органов государственных доходов по реализации положений Конвенции Комитетом разработаны методические рекомендации по применению положений Конвенции и порядок заполнения книжек карнет АТА. В Республике Казахстан в качестве гарантирующей и выдающей ассоциацией признана Внешнеторговая палата Национальной палаты «Атамекен». При несоблюдении требований положений Конвенции держателями карнет АТА требование по уплате таможенных пошлин, налогов выставляется в адрес Внешнеторговой палаты.          Дополнительно информируем…

Поздравление с 20-летием основания компании
Размещено: 26 марта 2019 10:29 Комментариев: 0 Категория: Новости Группы МинТакс Просмотров: 124
ОО «Палата налоговых консультантов» Поздравляет Группу МинТакс с важным событием — 20-летним юбилеем и желает непрерывного развития и постоянного движения вперед и вверх! Никогда не останавливаться на достигнутом. Стабильности, надежности, уверенности в завтрашнем дне, и великолепных перспектив!…

Правительство и Нацбанк Казахстана заявили о преемственности макроэкономической политики
Размещено: 26 марта 2019 09:32 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 33
Правительство и Национальный Банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена,…

Налоговые органы стали пристальнее отслеживать компании-банкроты
Размещено: 26 марта 2019 09:30 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 52
По словам юриста, речь идет о преднамеренном банкротстве бизнеса…

В Астане прошла очередная встреча по исламским финансам
Размещено: 26 марта 2019 09:28 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 42
В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения новых игроков на площадку…

Предприниматель оплатил 480 тенге недоимки по налогу, и ему списали 10 000 тенге пени
Размещено: 20 марта 2019 09:33 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 62
В целом по республике на 13 марта 2019 года 33 121 налогоплательщик погасил сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 7, 3 млрд тенге,…

Налоговая амнистия: 7,3 млрд тенге недоимки погасили казахстанцы
Размещено: 20 марта 2019 09:30 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 55
По республике на 13 марта 2019 года 33 121 налогоплательщик погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 7, 3 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК,передает …

Кто онлайн