Переход на онлайн-кассовые аппараты начнется с 1 апреля
Размещено: 3 апреля 2019 09:30 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 65
С 1 апреля поэтапно будет начат полный переход на применение контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных,…

Зеленые иностранные проекты хотят освободить от КПН
Размещено: 3 апреля 2019 09:27 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 140
В министерстве считают, что это повлияет на инвестклимат страны…

Цены на металлы, нефть и курс тенге на 3 апреля
Размещено: 3 апреля 2019 09:26 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 54
Официальный курс — 379,66 тенге за доллар США…

Применение системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией
Размещено: 2 апреля 2019 17:33 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 30
Применение системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией   Согласно статье 137 Налогового кодекса налоговые органы осуществляют анализ данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками (налоговыми агентами), сведений, полученных от уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов, уполномоченных лиц, а также других документов и (или) сведений о деятельности налогоплательщика (налогового агента). На основании результатов такого анализа с 1 января 2019 года проводится категорирование всех налогоплательщиков (налоговых агентов) путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска и дифференцированное применение мер налогового администрирования. Критерии степени рисков являются конфиденциальной информацией, за исключением критериев, указанных в пункте 1 статьи 137 Налогового кодекса.  Порядок применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной…

"Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің қатысуымен салық заңнамасының нормаларын түсіндіру бойынша дөңгелек үстел
Размещено: 2 апреля 2019 17:33 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 26
 "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің қатысуымен салық заңнамасының нормаларын түсіндіру бойынша дөңгелек үстел           Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасында 2019 жылғы                           28 наурыз күні салық  заңнамаларын түсіндіру бойынша  салық төлеушілерге «Атамекен» Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдерімен дөңгелек стөл өткізілді. Іс-шараға 38 салық төлеуші қатысып, жеке кәсіпкерлік бойынша, көлік және мүлік салықтар бойынша мәліметтер берілді.   Нұр-Сұлтан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті

Цифрлық агент
Размещено: 2 апреля 2019 17:33 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 30
Цифрлық агент   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі халықтың алған қызметінің сапасын шынайы уақыт режимінде бағалау және шағым жасау бойынша «Digital Agent» (Цифрлық агент) мобильдік қосымшасын іске қосқан болатын. Кез келген қызмет алушы смартфонындағы «Play Market» немесе «AppStore» арқылы «Digital Agent» мобильдік қосымшасын жүктеп, тіркеуден өткенсоң, 5 балдық жүйе бойынша көрсетілетін қызметтің сапасын бағалай алады. Сонымен қатар, қызмет алушыларға фото, видеоматериалдар (үлкен кезек, қызметкердің дөрекі іс-қимылы және т.б.) жүктеп, өз ойларын қалдыруға мүмкіндік бар. Келіп түскен барлық шағымдар мен ұсыныстар кері байланыс форматында өңделіп, қысқа мерзімде жауапты тұлғалар мәселені шешуге ықпал етеді.

Құпия болып табылмайтын өлшемшарттар бойынша тәуеклдерді басқару жүйесін қолдану
Размещено: 2 апреля 2019 17:17 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 25
Құпия болып табылмайтын өлшемшарттар бойынша тәуеклдерді басқару жүйесін қолдану     Салық кодексінің 137 бабына сәйкес Салық органдары салық төлеуші (салық агенті) ұсынған салықтық есептіліктің деректеріне, уәкілетті мемлекеттік органдардан алған мәліметтерге, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да құжаттарға және (немесе) мәліметтерге талдауды жүзеге асырады. Осы талдау нәтижесінде 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық төлеушілерді (салық агенттітерді) санаттарға бөлу қызметтеріне байланысты төмен, орта және жоғары дәрежесіне қарай және салықтық әкімшіліктендіруді пайдалана отырып жүргізіледі. Тәуекелдер дәрежесінің өлшемшарттары құпия (қызметтік) ақпарат болып табылады, Салық кодексінің 137 бабының 1 тармағын қоспағанда. «Құпия болып табылмайтын өлшемшарттар бойынша тәуеклдерді басқару жүйесін қолдану қағидалары» (келесіне-Қағида) Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 2018 жылдың 20 ақпандағы № 252 бұйрығына сәйкес…

Круглый стол с участием представителей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» по разъяснению норм налогового законодательства
Размещено: 2 апреля 2019 17:14 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 23
Круглый стол с участием представителей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»   по разъяснению норм налогового законодательства   В управлении государственных доходов по Сарыаркинскому району                  Департамента государственных доходов по городу Нұр-Сұлтан 28 марта                        2019 года проведен круглый стол с участием представителей Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен»  по разъяснению норм налогового законодательства.  В мероприятии приняли участие 38 налогоплательщиков и были  разъяснения по вопросам регистрация предпринимательской деятельности, по транспотрным  и имущественным налогам.     Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан  

Цифровой агент
Размещено: 2 апреля 2019 17:11 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 23
Цифровой агент   Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции запущено мобильное приложение «Digital Agent» (Цифровой агент), через которое услугополучатели в режиме реального времени могут оценить качество оказания государственных услуг. Любой услугополучатель, через «Play Market» или «AppStore» может скачать мобильное приложение «Digital Agent» на свой смартфон, пройти регистрацию и по 5 бальной системе оценить качество предоставляемых услуг. Кроме этого, услугополучателям предоставлена возможность по отправке фото-видеоматериалов (большая очередь, грубое отношение персонала и т.д.) и оставлению комментариев.  Все поступившие жалобы и предложения обрабатываются в формате обратной связи и в кратчайшие сроки ответственные лица  оказывают содействие в решении проблем.

Налоговые обязательства владельцев иностранных компаний
Размещено: 2 апреля 2019 10:05 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 77
Правительство Казахстана внесло в налоговое законодательство существенные изменения…

Срок всеобщего декларирования предложили перенести
Размещено: 2 апреля 2019 10:03 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 101
Поэтапное внедрение планируется начать с 2021 года, пояснили в Минфине…

В ЗКО почти 2000 предпринимателей попали под налоговую амнистию
Размещено: 2 апреля 2019 09:57 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 52
Государству субъекты малого и среднего бизнеса задолжали больше трёх миллиардов тенге…

Размер предельного дохода для ИП по упрощенной декларации увеличится до 298 млн тенге
Размещено: 2 апреля 2019 09:56 Комментариев: 0 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 467
Соответствующий законопроект находится на подписи у Главы государства…

Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша ұсыныс енгізілді
Размещено: 1 апреля 2019 17:06 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 23
Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша ұсыныс енгізілді  Қолданыстағы заңнамамен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының азаматтары Жалпыға бірдей декларация тапсыруды енгізу көзделген. Осыған байланысты заңнамалық базаны, ақпараттық жүйелерді дайындау, уәкілетті органдардың деректер базасын өзектендіру, өңірлерде пилотты өткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қарағанды облысының Осакаровка ауданындағы пилоттық жобаның нәтижелері проблемалық мәселелерді анықтады, оларды шешуге қосымша уақыт қажет етіледі. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізді. Бірінші кезеңде, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары, сондай-ақ оларға теңестірілген тұлғалар және олардың жұбайлары декларация тапсыруды бастау ұсынылады. Екінші кезеңде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік кәсіпорындардың…

Внесено предложение по поэтапному внедрению всеобщего декларирования
Размещено: 1 апреля 2019 17:05 Категория: Новости Музея развития ОГД РК Просмотров: 27
Внесено предложение по поэтапному внедрению всеобщего декларирования Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи, ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени. Министерством финансов Республики Казахстан внесено предложение в Правительство Республики Казахстан по поэтапному внедрению всеобщего декларирования. На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов. На втором этапе с 1 января 2023 года – работники  государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги…

Кто онлайн